mq-test inner

Изкуства
и култура

ПроектиМузика. Танц. Театър. Фотография.

 

Изкуството е съществено за всяко развито общество. Чрез него изразяваме своята самобитност.  То ни провокира да се вглеждаме в себе си и в отношението си към света.

За САЩ и за България свободата да твориш и да се изразяваш винаги е била много важна.  Ето защо, Фондация „Америка за България“ подпомага културната среда в страната чрез образователни инициативи, културен обмен и икономическо развитие. 

Подкрепяме инициативи, които:

  • Носят признание за българската култура. Заставаме зад значими за българския културен живот проекти, които дават сцена за изява на млади и утвърдени творци.
  • Представят американско изкуство в България. Представяме американската култура чрез поредица от знакови събития в различни жанрове, както и чрез организиране на изложби и събития на водещи американски културни организации.
  • Подобряват образованието в сферата на изкуството. Подкрепяме усилията на професионалните училища и университети със специалности в изкуствата да модернизират учебните си програми и среда, за да ги направят адекватни на стандартите на 21-ви век. Поощряваме интереса на младите хора към изкуството и културата чрез редовни училищни програми, извънкласни и семейни дейности.
  • Подкрепят програми за обмен и обучение в сферата на изкуството. За да се развива изкуството, България има нужда от талантливи арт-мениджъри. Предоставяме възможности на млади професионалисти да участват в краткосрочни образователни програми с практическа насоченост в страната и чужбина. Подкрепяме проекти, които стимулират професионализма и високите постижения в изкуството чрез взаимодействие между партньорски организации в България и САЩ.


 

Back to Top