mq-test inner

Гражданско
общество и
демократични
институции

ПроектиВърховенство на закона. Независими медии. Прозрачни и отговорни институции. Активно гражданско участие.

 

Това са здравите основи на всяко демократично общество.

Ето защо Фондация „Америка за България“ се стреми да допринася за укрепване на съдебната система, да съдейства за прилагане на принципите на добро управление, да подкрепя независимата журналистика и да насърчава гражданското участие, дарителството и доброволчеството. Това са и необходими условия за развитие на частния сектор като гръбнак на конкурентоспособна икономика, която създава стойност и открива хоризонти за израстване пред всеки български гражданин.

Заставаме зад демократичните ценности и работим с широк кръг граждански организации, които споделят тези ценности. Подкрепяме държавни, общински или съдебни институции, които осъществяват необходимите позитивни промени. Насърчаваме развитието на взаимно полезни контакти между професионалисти от България и САЩ.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Укрепват съдебната система. Подкрепяме програми, които целят повишаване на общественото доверие в съдебната система и допринасят за прозрачност в управлението й. Допринасяме за развитие на професионализма на съдии, прокурори и правоприлагащи служители, израстването на ново поколение юристи и подобряване на образованието по право. Насърчаваме по-широкото използване на медиацията и други алтернативни методи за разрешаване на спорове.
  • Съдействат за добро управление. Подкрепяме програми, които целят противодействие на корупцията и институционалните злоупотреби. Насърчаваме отчетността и прозрачността в обществения живот чрез осигуряване на достъп до публична информация и наблюдение върху работата на институциите.
  • Подкрепят независимата журналистика. Заставаме зад високите професионални и етични стандарти в журналистиката. Подкрепяме програми, които развиват разследващата журналистика и предоставят краткосрочни обучения за журналисти.
  • Насърчават гражданското участие и дарителството. Съдействаме за развитие на дарителство и вдъхновяваме доброволчеството. Подкрепяме програми, които развиват организационния капацитет на нестопански организации, разкриват забравения потенциал на местните общности и насърчават гражданското участие в обществения живот.

 

Back to Top