mq-test inner

Културно наследство
и туризъм

ПроектиИсторически сгради и църкви. Археологически обекти. Културни традиции.

 

Фондация „Америка за България“ подкрепя развитието на културния туризъм с разбиране за изключителната стойност на наследството на хилядолетната българска история. Работим за съхраняване и съвременно представяне на избрани археологически обекти с потенциал да развият привлекателността на страната за местни и чуждестранни посетители и да поставят България на световната карта на културния туризъм с огромни ползи за местното икономическо развитие.

Back to Top