mq-test inner

Образование

ПроектиКачество на образованието. Престижът на учителската професия. Човешкият капитал на България.

 

Образованието e в основата на активното и информирано гражданско общество. Фондация „Америка за България“ подкрепя страната в развитието на нейния човешки капитал. Това би гарантирало успешното бъдеще на модерна и просперираща нация. Работим за подобряване качеството на българското образование, издигането на престижа на учителската професия и възприемането на образованието като основна ценност. Подпомагаме учителите и преподавателите в усилието им да подготвят младите хора за уменията, които са им необходими за успешна реализация.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Подобряват качеството на преподаване. Създаваме и подкрепяме програми, които обучават учители, директори и други образователни специалисти и им помагат да развият потенциала си на педагози и лидери. Работим с педагогическите факултети в българските университети, за да модернизират методите си на подготовка на бъдещите учители. Работим за професионалното израстване на българския учител и за повишаване на неговата мотивация. Програмите, които подкрепяме, пренасят в българските класни стаи най-доброто от американските и световни методи на преподаване чрез запознаване с нови образователни инструменти, технологии и учебна среда. Създаваме мрежи от образователни специалисти, които подпомагат образователната промяна в България.
  • Подготвят учениците за икономиката на бъдещето. Подкрепяме образователни програми за ученици и студенти, които поставят на фокус уменията и компетенциите, необходими за успешна професионална реализация в глобалната икономика. Целим да повишим интереса на младите хора към природните науки, приложните науки и математиката, както и да подобрим дигиталната грамотност и уменията по английски език на българските ученици.
  • Информират образователните политики. Подкрепяме развиването на капацитета на граждански организации за анализиране и разработване на нови образователни политики, основани на добри работещи практики. Съдействаме за организирането на форуми, конференции и публикации от ключово значение за формирането на обществено и експертно мнение по въпросите на образованието. Предоставяме достъп до съвременни световни тенденции в образованието, обучителни практики и инструменти за преподаване.

 

Back to Top