mq-test inner

Развитие
на частния сектор

ПроектиКонкурентоспособност. Професионализъм. Предприемачество.

 

Твърде дълго българската икономика е била спъвана от различни фактори. За да бъде успешна през 21-ви век, България се нуждае от институции и нагласи, които подкрепят доказаните предимства на предприемаческото мислене и пазарната икономика.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Насърчават предприемачеството и частната инициатива. Подпомагаме развитието на динамична и ефективна предприемаческа среда, защото вярваме, че тя е важна за развиване потенциала на българския малък и среден бизнес. Подкрепяме положителната промяна в бизнес-мисленето на българските предприемачи и увереността им, че могат да развиват успешен бизнес на местния и международния пазар. Не подкрепяме индивидуални бизнес планове и инициативи. 
  • Повишават ефективността и международната конкурентоспособност на българския бизнес. Насърчаваме модели и практики, доказали своята ефективност в Америка и на други места. Работим за навлизането на нови знания и технологии, които помагат на българския бизнес да се подготви за предизвикателствата на утрешния ден. Осигуряваме достъп до американски опит и експертиза, и съдействаме за установяване на контакти с водещи партньори в САЩ.
  • Подобряват бизнес средата и насърчават пазарно ориентирани политики. Инвестираме в лидери, които насърчават положителна промяна в бизнес развитието и работят за трансформация в нагласите на бизнеса, правителството и потребителите. Подкрепяме изграждането на местен капацитет за анализиране на икономическите политики и създаване на благоприятна среда за българския бизнес.
  • Подкрепят развитието на силни професионални организации. Вдъхновяваме професионалните организации да станат двигатели на промяната в индустриите, които представляват. Помагаме им да изградят капацитет и да развият пълния си потенциал.

 

Back to Top