mq-test inner

Последни
новини

Как повече от 300 училищни директори и учители създават качествено образование?

През следващите три години Академия за лидери в образованието ще обучи общо 320 учители и директори на училища в цялата страна, в които се обучават над 44 000 ученици.

Академия за лидери в образованието е най-новата инициатива на Фондация „Америка за България“ в партньорство с Департамента по квалификация на Пловдивския университет, Педагогическият факултет на Колумбийския университет и Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк за издигане на престижа на учителската професия и повишаване на качеството на българското образование.

Академията ще предложи квалификационни програми, разработени специално за българските директори и учители от две водещи световни образователни институции - Педагогическият факултет на Колумбийския университет и Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк, в партньорство с Педагогическия факултет на Пловдивския унивеситет.

Обученията ще се провеждат на български език в различни области в България. Всяка година Академията ще избира два или три града, където ще обучава училищни екипи от региона. Обученията ще включват съвременни методи на преподаване, иновации в организацията на учебния процес, както и смисленото използване на образователните технологии. Тази година започваме с Варна (с училищни екипи от Варна и Провадия) и Разград (с училищни екипи от Разград, Силистра, Търговище, Добрич и Шумен). През ноември Академията ще организира годишна среща за своите над 200 възпитаници.

През учебната 2017-2018 г., Академия за лидери в образованието ще предложи шест клалификационни програми:

  •  „Прогресивни образователни практики“ (осъществява се с преподаватели от Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк).
  •  „Нови методи на преподаване“ (осъществява се с преподаватели от Колумбийския университет в Ню Йорк).
  •  „Обучение на ментори за нови методи на преподаване“ (осъществява се с преподаватели от Колумбийския университет в Ню Йорк).
  •  „Специалист по образователни технологии“ (осъществява се с преподаватели от Колумбийския университет в Ню Йорк).
  •  „Обучение на ментори за специалисти по образователни технологии“ (осъществява се с преподаватели от Колумбийския университет в Ню Йорк).
  •  „Семинар за професионално развитие на учители и директори“ (тридневен семинар за цялата общност от учители и директори, преминали квалификационните програми на Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“).
Back to Top