mq-test inner

Често задавани
въпроси 

Какво е Фондация „Америка за България“?

A

Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна фондация. Мисията й е да подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и да подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Капиталът, с който разполага, е в размер на 400 милиона долара.

От къде идват парите на Фондация „Америка за България“?

A

Фондация „Америка за България“ работи от 2009 година, но връзката ни с България е на повече от 25 години. През 1989 година Конгресът на САЩ прие Закона за подпомагане на източноевропейската демокрация (SEED Act). Сред многото цели, които той си постави, бяха насърчаването на демокрацията и преходът към свободни пазари в бившите комунистически държави. Единият от начините да се постигне това бе чрез създаването на инвестиционни фондове – частни, oсвободени от данъци корпорации, финансирани с пари на американските данъкоплатци чрез Американската агенция за международно развитие и управлявани от доброволчески Борд на директори, включващ американски бизнесмени, предприемачи и инвеститори.

 

Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ) бе основан през 1991 година с капитал от 55 милиона долара. Той бе един от десетте фонда, създадени да работят в 17 страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия. БАИФ започна да инвестира в нововъзникващата свободна пазарна икономика на България, подкрепяйки предприемчиви българи да развиват малък и среден бизнес. Една от основните инвестиции на Фонда бе Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Основана през 1996 година, БАКБ бързо се превърна в една от най-успешните банки в България.

 

През 2007 година, с присъединяването на България към Европейския съюз, БАИФ до голяма степен бе изпълнил мисията си и започна продажба на инвестициите си. През 2008 година БАИФ продаде БАКБ на Алайд Айриш Банкс. С постъпленията от продажбите на този и други активи, БАИФ върна половината от първоначалното си финансиране – 27,5 милиона долара – на американското правителство и с останалите средства основа Фондация „Америка за България“.  Приходите в размер на над 400 милиона долара създадоха финансовия ресурс на Фондацията, който в момента се използва за предоставяне на дарения.

 

С възвръщаемост от над 800 % , БАИФ е най-успешния инвестиционен фонд от всички 10 фонда, създадени в началото на 90-те години в Централна и Източна Европа и Централна Азия.

Защо работим в България?

A

Тъй като парите бяха спечелени в България от българи и американци, работещи заедно, решихме, че е най-добре те да останат в България, за да продължат да подобряват качеството на живот и да подпомагат общности, икономиката и хората на България.

Има ли Фондация „Америка за България“ определен срок на действие?

A

Не. Фондация „Америка за България“ е създадена като постоянно действаща организация. Капиталът на Фондацията се инвестира от инвестиционния ни комитет в различни финансови инструменти. Финансираме дарения и други оперативни разходи с приходите от нашите инвестиции и по този начин запазваме капитала си.  

Какъв е размерът на даренията, които Фондация „Америка за България“ прави на година?

A

Даряваме по около 20 милиона долара на година.

Как се управлява Фондация „Америка за България“?

A

Фондацията се управлява от независим Борд на директорите, състоящ се от 10 американци и 3 българи. В допълнение, американският посланик в България е представител на правителството на САЩ в Борда на директорите без право на глас. В момента имаме и 4 почетни членове на Борда без право на глас.   Ежедневната работа на Фондация „Америка за България“ се управлява от професионален екип, работещ в нашия офис в София.

Къде се намира офисът на Фондация „Америка за България“?

A

Фондация „Америка за България“ има офис в София, България на улица Мальовица № 6.

Какво финансира Фондация „Америка за България“?

A

Фондация „Америка за България“ предоставя дарения на организации, работещи в една или повече от нашите шест области:

Понякога даряваме средства извън тези области по наша преценка. Обичайно подобни дарения са инициирани от Фондацията.

Какво не финансира Фондация „Америка за България“?

A
  • Политическа или лобистка дейност;
  • Проекти, които обслужват предимно религиозни цели;
  • Производството или продажбата на оборудване за аборти или извършването на аборти;
  • Производството или продажбата на боеприпаси и оръжейни услуги.

Как решаваме за даренията, които правим?

A

По няколко начина: приемаме проектни предложения; директно се обръщаме към организации, които са направили впечатление на нашия екип; сами инициираме проекти или създаваме нови организации.

Кой може да кандидатства за дарение от нас?

A

Благотворителни организации, неправителствени организации, университети, училища, библиотеки, читалища, театри, опери, симфонични оркестри, музеи, галерии и други.

Може ли стопанска организация да кандидатства за дарение?

A

Предоставяме дарения основно за неправителствени организации. В редки случаи предоставяме финансиране на стопански организации, но проектите трябва да имат благотворителна цел и да отговарят на мисията ни.

Предоставя ли Фондация „Америка за България“ дарения на частни лица?

A

Фондацията не предоставя индивидуални дарения на частни лица.

Има ли такса за кандидатстване за дарение?

A

Фондация „Америка за България“ НИКОГА не изисква такса за кандидатстване за дарение. Фондацията НЯМА представители, които да работят от нейно име срещу комисионна или някакъв вид такса. Ако от кандидат за дарение бъде поискана такса за кандидатстване от човек, представящ се за служител на  Фондация „Америка за България“, моля да се свържете с нас на office@us4bg.org.

Има ли срокове за кандидатстване?

A

Няма срокове за подаване на проектни предложения. Проектни предложения се приемат и разглеждат през цялата година с някои изключения, които изрично се обявяват.

Има ли географски ограничения за даренията?

A

Фондация „Америка за България“ работи в полза на България, затова проектите, които финансираме, са основно на български организации и се осъществяват навсякъде в България.  Тъй като развиваме дългогодишните традиции на приятелство и партньорство  между народите на САЩ и България и насърчаваме контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания, някои от проектите се осъществяват в САЩ и са администрирани от американски органзиации.  

Как се кандидатства за дарение?

A

Препоръчваме на кандидатите да не изпращат пълни проектни предложения и да не попълват формулярите за кандидатстване и бюджет, а да ни изпратят кратко писмо (концепция), не по-дълго от две страници, което представя тяхната организация, намеренията, целите и продължителността на проекта, както и общата сума на необходимото финансиране. За Ваше улеснение препоръчваме да попълвате електронната форма „Запитване“, която се съдържа на тази страница по-долу. Друг вариант е да изпратите Вашето писмо (концепция) по имейл на applications@us4bg.org.

 

Всички запитвания за дарения в Социалната сфера трябва да се насочат към Тръста за социална алтернатива: http://socialachievement.org/bg/

 

 

Моля, обърнете внимание, че само, ако след разглеждане на Вашата концепция становището ни е положително, съответният програмен директор ще се свърже с Вас, за да обсъди Вашите идеи по-подробно и да Ви съдейства за оформяне на цялостно предложение. Обичайно, кандидатите могат да очакват да получат отговор в рамките на 1 месец дали техните проектни идеи ще бъдат придвижени по-нататък. 

Мога ли да се срещна с екипа на Фондация „Америка за България“ преди да изпратя проектното си предложение?

A

Тъй като Фондация „Америка за България“ разполага с малък екип, не е възможно да се срещаме с всички кандидати за дарения. За да използваме възможно най-ефективно вашето и нашето време, бихме желали да получим Вашето запитване преди да насрочим среща или телефонен разговор за обсъждане на Вашия проект.

Какво се случва ако бъда поканен(а) да развия пълно проектно предложения?

A

Процесът ни на финансиране предполага съвместно планиране между екипа на „Америка за България“ и нашите партньори. Ако преценим, че предложението Ви може да бъде развито в цялостен проект, представител на нашия екип ще се свърже с Вас и ще Ви насочи да попълните формуляри за кандидатстване и бюджет.  Ппроцесът на одобрение, който включва проучване, срещи, посещения на място, преговори, юридически анализ и представяне за одобрение, обикновено отнема един месец, но може да продължи и по-дълго.

Как се взимат решенията за отпускане на дарения?

A

Когато отпускаме дарения, търсим ефективни организации, оригинално мислене и съответствие с нашата мисия. Всички проекти се разглеждат за съответствие с мисията на Фондация „Америка за България“ и за почтеност на организациите, които ги представят и управляват.

Кой взима решенията за отпускане на дарения?

A

Екипът и мениджмънтът на Фондацията разглеждат всяка седмица всички получени концепции, на базата на което се взема първоначално решение кои предложения ще бъдат поканени да развият пълно проектно предложение. След като бъде подготвено пълното проектно предложение, екипът ни го разглежда и в зависимост от размера на поисканото финансиране отправя препоръка за одобрение към Изпълнителния директор, Президента или Борда на директорите на Фондацията, които взимат всички финални решения за финансиране.

Какъв е процентът на отхвърлени предложения?

A

Отхвърляме около 90% от предложенията, които получаваме. За съжаление, нямаме възможност да финансираме всички добри идеи, които получаваме. Моля, имайте предвид, че дори наглед проектът ви да съвпада с нашите цели и изисквания, той все пак може да бъде отхвърлен. Благодарим Ви за разбирането, че поради големия обем от предложения, които получаваме, нямаме възможност да отговаряме индивидуално на всички кандидати и да обясняваме решенията си.  

Може ли да бъдат видени проектите, които са били одобрени?

A

Да, след като договорът за дарение бъде подписан, ние обявяваме всички проекти, които финансираме, на нашия уебсайт. Даваме информация за организацията, име на проекта, размер на дарението, продължителност на проекта и  кратко резюме.

Как знаем, че програмите ни имат ефект?

A

Постигането на положителна промяна е важно за нас. Полагаме всички усилия, за да сме сигурни, че програмите, които подкрепяме, водят до смислени и измерими резултати. Оценката на проекти е от ключово значение, за да разберем дали правим правилните неща по правилния начин, да прецизираме целите си и да подобряваме ефективността на работата си. Оценката на резултатите е един от нашите водещи принципи.

 

Преди началото на всяка програма определяме целите и резултатите, които искаме да постигнем, както и показателите, чрез които ще мерим нейното въздействие. Наблюдаваме отблизо изпълнението на проекта и заедно с нашите партньори събираме данни за постигнатия ефект.

 

Нашите най-големи инвестиции се оценяват от екипа ни по оценка на проекти или от външни независими оценители. Пример за такова изследване е оценката на въздействието на програма „Училище на бъдещето".

 

Искаме да сме сигурни, че средствата, които предоставяме, се използват по възможно най-добрия начин.

Има ли сходни фондации на други места в Европа?

A

Да, но ние не сме юридически свързани помежду си.

 

Албания: Albanian American Development Foundation

Естония, Литва и Латвия: Baltic American Freedom Foundation

Полша: Polish American Freedom Foundation

Румъния: Romanian American Foundation

Русия: The US Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law

Словакия: Slovak American Foundation

Украйна: Western New Independent States Enterprise Fund

Унгария: The Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund

Централна Азия: US – Central Asia Education Foundation

Back to Top