mq-test inner

Нашата
историяЗАПОЧНАХМЕ РАБОТА ПРЕЗ 2009 ГОДИНА,
НО СМЕ СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 25 ГОДИНИ.

1989
В Европа, пада Берлинската стена

На 9 ноември 1989 г. падна Берлинската стена. Желязната завеса се повдигна и откри пътя към демокрация за страните от Централна и Източна Европа.

В Америка, Конгресът на САЩ приема Закона за подкрепа на източноевропейската демокрация

На 28 ноември 1989 г., Конгресът на САЩ прие т.нар. SEED Act – Закон за Източно-европейската демокрация. Неговата основна цел бе да насърчи прехода към демокрация и свободни пазари в бившите комунистически страни от Централна и Източна Европа. В известен смисъл, програмата има прилики с Плана Маршал от 1948 г., но този път икономическата помощ не е от правителство за правителство, а от частни американски корпорации към частни фирми, чрез нов и уникален модел – т.нар. инвестиционен фонд.

Инвестиционните фондове са създадени с пари на американските данъкоплатци, чрез Американската агенция за международно развитие, но управлението им е поверено на независим борд на директорите, съставен от американски предприемачи и инвеститори, които работят на изцяло доброволни начала, без директна намеса на правителството. Десет подобни фонда са създадени в Централна и Източна Европа и бившите съветски републики.

1991 
Създава се Българо-американския инвестиционен фонд

България е една от 17-те бивши комунистически държави от Централна и Източна Европа и Централна Азия, в които се създава подобен фонд - Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ) с начален капитал от $55 милиона долара. 

1992 – 1995

Българо-американският инвестиционен фонд инвестира в българския бизнес

БАИФ започва работа в България и помага на предприемчиви българи да създадат малки и средни бизнеси. Чрез програмите си за микро кредитиране и за кредитиране на малки и средни предприятия и хотели, БАИФ прави над 500 инвестиции в 130 градове и села в цяла България.

1996
Създава се Българо-американската кредитна банка

Успешното развитие на Фонда и неговата растяща инвестиционна дейност води до създаването на Българо-американска кредитна банка (БАКБ).

БАКБ създава програми за жилищно кредитиране и съдейства за приемането на Закона за ипотечните облигации в България. През 2001 г., както и през следващите години, БАКБ се превръща в една от най-печелившите и ефективни банки в България. За период от десет години, БАИФ и БАКБ инвестират в повече от 5,000 български бизнеси, които дават заетост на хиляди българи.

2007
България става член на Европейския съюз

На 1 януари 2007 г. България става член на Европейския съюз. Тъй като до голяма степен БАИФ е изпълнил своята мисия, Фондът започва да продава активите си, най-големият от които е БАКБ. 

2008
БАКБ е продадена

През август 2008 г., БАИФ продава БАКБ на Allied Irish Bank (най-голямата банка в Ирландия), а постъпленията от продажбата, заедно с постъпленията от продажбата на други активи на БАИФ, формират капитала на Фондация „Америка за България“ в размер на $400 милиона долара. Така, с възвръщаемост от над 800%, БАИФ става най-успешният измежду всички 10 инвестиционни фонда, създадени през 90-те години.

2009
Ражда се Фондация „Америка за България“

Постъпленията от $400 милиона долара бяха генерирани в България, благодарение на доброто управление на инвестициите и работата на българския екип. Затова и напълно естествено беше решението на Борда този капитал да продължи да помага на България, за да подобрява средата за бизнес, качеството на образованието, просперитета на обществото във всички негови измерения - култура, знание и качество на живот. Така бе поставено началото на Фондация „Америка за България” през 2009 година.

Всяка година тя дарява около $20 милиона долара от общия си капитал в размер на $400 милиона долара. Той, от своя страна, се реинвестира, за да не прекъсва дейността на Фондацията, която определя своите шест ключови приоритета така:

 

 

Back to Top