mq-test inner

Нaшите водещи
принципи и ценностиПартньорство

Ние не сме само спонсор или финансиращ механизъм. Процесът ни на отпускане на средства предвижда сътрудничество между Фондация „Америка за България“ и финансираните от нея организации и проекти в процеса на планиране на дейностите, тъй като вярваме, че общите усилия постигат най-добре устойчива промяна. Също така насърчаваме партньорството и съвместната работа между финансираните от нас организации с цел да се оползотворят в най-пълна степен натрупаният опит и наученото от всяка една от тях.


Дългосрочен ангажимент

Ангажирани сме с постигането на фундаментални и трайни промени в областите, в които работим, като съзнаваме, че постигането на значими резултати изисква продължителни усилия. Ето защо се стремим към поемането на дългосрочен ангажимент към нашите партньори. Предимство за нас имат проекти, които при успешен резултат имат потенциал да се реализират на национално ниво.


Иновативност

Търсим предприемчиви организации с иновативен дух и дейни лидери, които притежават визия и капацитет да осъществят позитивна промяна. Стремим се да подкрепяме творчески идеи и нови решения. Не се страхуваме да поемаме рискове, каквито други не биха поели, както и да отправим предизвикателства срещу установени порядки и стереотипи.


Местна инициатива

В стремежа си да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние се вслушваме в нуждите на местно ниво, за да сме сигурни, че инициативите, които подкрепяме имат трайно въздействие за местните общности и организации и те ги приемат за свои. 


Проактивен подход

Активно развиваме своите работни компетенции и инициативи. Не просто разглеждаме проектни предложения за финансиране, а подпомагаме изграждането на институционалния капацитет на нашите партньори или създаваме нови организации, за да сме сигурни, че сме отговорили на нуждите в избраните от нас области.


Етичност

Поддържаме най-високите етични стандарти при управлението и администрацията на нашите проекти, както и лична и професионална почтеност, прозрачност и отчетност и очакваме същото от финансираните от нас организации и партньори.


Оценка на резултатите

Стремим се да използваме оценката на резултатите от проектите като средство за прецизиране на целите и подобряване на ефективността на нашата работа. Съзнаваме, че успехът на Фондация „Америка за България” ще се оценява в дългосрочен план и полагаме всички усилия когато е възможно проектите ни да имат смислени и измерими резултати.


Филантропия

Посветили сме се на съживяването на филантропията и дарителството в България и насърчаването им с добри примери и конкретни проекти. 


Сътрудничество между САЩ и България

Продължаваме традицията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчаваме контактите и обмена на идеи и знания между хората от двете страни. Държим проектите, които подкрепяме, да отразяват по подходящ начин признанието към американския народ за усилията, които Фондация „Америка за България” полага. 

-----------------------------------------------------------------------

В дейността си Фондация Америка за България" се ръководи от тези принципи и ценности, които се преразглеждат ежегодно и при необходимост и на база на натрупания опит ще бъдат променени.

13 декември 2016 г.

Back to Top